ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Loading...

Πώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής επηρεάζει περιβάλλον και υγεία

Στόχοι του ερευνητικού προγράμματος «INHERIT-Intersectoral Health and EnvironmentResearch for Innovation», αποτελούν οι επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου διαβίωσης, μετακίνησης και κατανάλωσης, στην υγεία, αλλά και στο περιβάλλον. Το πρόγραμμα, ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2016 και έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Πρόκειται για πρόγραμμα τετραετούς διάρκειας, στο οποίο συμμετέχουν εξειδικευμένοι φορείς από τους τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος και της τεχνολογίας, που θα διερευνήσουν μεθόδους και πρακτικές για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και τη βελτίωση της ευημερίας και της ισότητας στην υγεία. Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των δράσεων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με έρευνες, ο σύγχρονος τρόπος ζωής που βασίζεται σε μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης τύπου «λαμβάνω, κατασκευάζω, καταναλώνω, απορρίπτω» είναι εξαιρετικά επιβαρυντικός, τόσο για το περιβάλλον, όσο και την υγεία μας. Ενδεικτικά, το ποσοστό ενηλίκων στα κράτη-μέλη της ΕΕ που θεωρούνται υπέρβαροι ή παχύσαρκοι κυμαίνεται μεταξύ 37% (Ιταλία) και 56,7% (Ηνωμένο Βασίλειο) για τις γυναίκες και μεταξύ 51% (Γαλλία) και 69,3% (Μάλτα) για τους άντρες. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 40.000 θάνατοι ανά έτος στη χώρα οφείλονται στη ρύπανση του αέρα, η οποία σχετίζεται, επίσης, με ασθένειες όπως ο καρκίνος, το άσθμα, το εγκεφαλικό επεισόδιο, οι καρδιοπάθειες, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και η άνοια.

Η έρευνα θα εστιάσει στους τομείς της διαβίωσης (στέγαση, περιβάλλον δόμησης), της μετακίνησης (ενεργός τρόπος μετακινήσεων) και της κατανάλωσης (φαγητό, διατροφή, διατροφικές συνήθειες). Θα καταγράψει υποσχόμενες πρακτικές, θα εξετάσει και θα αξιολογήσει πιλοτικές δραστηριότητες και μοντέλα καλών πρακτικών και θα εκτιμήσει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, θα στηρίξει τις προσπάθειες των φορέων χάραξης πολιτικής σε πρακτικές που ενισχύουν την ευημερία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Πηγή: newsbeast